Parmakören Mahallesi
Rezerv Alan Projesi
Kütahya,TÜRKİYE,2013

PROJE DETAYLARI PROJE GÖRSELLERİ

Proje Hakkında

 • Yer: Kütahya İli Merkez İlçesi
 • İşveren: Kütahya Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü
 • Proje Yılı: 2013
 • Alan Büyüklüğü: 38 ha
 • Bina Sayısı:
 • Mevcut İnşaat Alanı:
 • Proje Durumu: Tamamlandı
PROJE GÖRSELLERİ

Proje Aşamaları

1.AŞAMA

 • Mevcut Durum Analizinin Hazırlanması
 • Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme
 • Kıymet Takdir Raporlarının Hazırlanması
 • Alanlara İlişkin Stratejiler ve Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi
 • Eylem Planın ve Kentsel Tasarım Projesinin Hazırlanması

2.AŞAMA

 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Uzlaşma Görüşmelerinin Yapılması
 • Tapu Devir İşlemlerinin Yapılması
 • Rezerv Alanlara Ait Kentsel Tasarım Projeleri ve Avan Projelerin Hazırlanması

3.AŞAMA

 • Rezerv Alanlara ait Mimarlık ve Mühendislik Uygulama Projelerinin Hazırlanması
 • Altyapı, Çevre Düzenleme ve Peyzaj Projelerinin Hazırlanması

4.AŞAMA

 • Tüm Verilerin ve Sürecin Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamına Aktarılması