Yıldırım
Kentsel Dönüşüm Projesi
Bursa,TÜRKİYE,2015

PROJE DETAYLARI PROJE GÖRSELLERİ TANITIM VİDEOSU

Proje Hakkında

 • Yer: Bursa İli Yıldırım İlçesi
 • İşveren: Bursa Yıldırım Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü
 • Proje Yılı: 2015
 • Alan Büyüklüğü: 55 ha
 • Bina Sayısı: 1564
 • Mevcut İnşaat Alanı: 501773,09 m²
 • Proje Durumu: Tamamlandı
PROJE GÖRSELLERİ

Proje Aşamaları

1.AŞAMA

 • Gayrimenkul mevcut durum tespiti

2.AŞAMA

 • Gayrimenkul mülkiyet ve yapı izin bilgileri

3. AŞAMA

 • Analitik etüt çalışmaları

4. AŞAMA

 • Değer tespit ve fizibilite analizleri

5. AŞAMA

 • Jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması

6.AŞAMA

 • Dönüşüm amaçlı kentsel tasarım projesi

7.AŞAMA

 • Mimari avan proje

8.AŞAMA

 • Proje değerleme ve dağıtım teklif listeleri

9.AŞAMA

 • Hak sahipleri ile müzakere ve sözleşmeler

10.AŞAMA

 • İmar planı ve uygulaması