Yeni Mahalle
Rezerv Alan Projesi
Sakarya,TÜRKİYE,2014

PROJE DETAYLARI PROJE GÖRSELLERİ

Proje Hakkında

 • Yer: Sakarya İli Erenler İlçesi
 • İşveren: Sakarya Erenler Belediyesi İmar Müdürlüğü
 • Proje Yılı: 2014
 • Alan Büyüklüğü: 18 ha
 • Bina Sayısı:
 • Mevcut İnşaat Alanı:
 • Proje Durumu: Tamamlandı
PROJE GÖRSELLERİ

Proje Aşamaları

1.AŞAMA

 • Halihazır Harita Hazırlanması
 • İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüdlerin Hazırlanması
 • Mevcut Durum Tespiti
 • Hak Sahipliği Tespiti, Gayrimenkul Değerleme ve Tanıtım Ofisi Binası Projelendirmesi

2.AŞAMA

 • 1/1000 Ölçekli Vaziyet Planı ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması
 • Mimari Uygulamaya Esas (KESİN) Projelerin Hazırlanması
 • Blok Bazında Zemin ve Temel Etüt Raporlarının Hazırlanması
 • Mimari Uygulama Projeleri, Mühendislik Uygulama Projeleri, Altyapı ve Peyzaj Projelerinin Hazırlanması
 • Projelerin Halka En Doğru Şekilde Tanıtılması Amacı ile Kentsel ve Mimari Tasarıma İlişkin Gerekli Görselleştirme İşlerinin Yapılması, Projeyi Anlatacak Ölçek ve Detayda Maketin Hazırlanması

3.AŞAMA

 • Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Alanında bulunan Mülkiyet Verilerinin Matematiksel bir model İçerisinde Kurgulanması, Mali Analizlerin Yapılması ve Finansal Programın Oluşturulması
 • Proje Yatırım Fizibilitesinin Hazırlanması
 • 1/1000 Ölçekli Vaziyet Planı ve Kentsel Tasarım Projesinin İlgili Bakanlık Tarafından onaylanmasından sonra Mimari ve Mühendislik projelerine esas Keşif-Metraj ve İnşaat İhale Dosyasının Hazırlanması

4.AŞAMA

 • Proje Alanındaki Hak Sahiplerine Projenin Tanıtılması, Anlatılması, Muvafakat Senedinin İmzalatılması ve Uzlaşmayan Hak Sahipleri Hakkında Uzlaşmama Tutanağının Hazırlanması
 • Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planının Hazırlanması