Şehitkamil
Kentsel Dönüşüm Projesi
Gaziantep,TÜRKİYE,2015

PROJE DETAYLARI PROJE GÖRSELLERİ

Proje Hakkında

 • Yer: Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi
 • İşveren: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
 • Proje Yılı: 2015
 • Alan Büyüklüğü: 19 ha
 • Bina Sayısı: 734
 • Mevcut İnşaat Alanı: 194154,09 m²
 • Proje Durumu: Tamamlandı
PROJE GÖRSELLERİ

Proje Aşamaları

1.AŞAMA

 • Mevcut Durum Analizinin Yapılması
 • Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme Raporlarının Hazırlanması
 • Alana İlişkin Sosyo-Ekonomik ve Mekansal Analizlerin Yapılması
 • Halihazır Haritaların Güncellenmesi
 • Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporunun Hazırlanması

2.AŞAMA

 • 1/1000 ve 1/500 Ölçekli Vaziyet Planı ve Kentsel Tasarım Projelerinin Tasarlanması
 • Mimari Avan ve Kesin Projelerinin Hazırlanması
 • Projenin En Doğru Şekilde Tanıtılması Amacı ile Kentsel ve Mimari Tasarıma İlişkin Gerekli Görselleştirme İşlerinin Yapılması Riskli Alanda Bulunan Mülkiyet Verilerinin Matematiksel bir Model İçerisinde Kurgulanması, Mali Analizlerin Yapılması ve Finansal Programın Oluşturulması
 • Proje Yatırım Fizibilitesinin Hazırlanması
 • Nazım ve Uygulama İmar Planı Taslaklarının Hazırlanması

3.AŞAMA

 • Hak Sahipleri ile Uzlaşma Görüşmelerinin Yapılması