Odunpazarı
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
Eskişehir,TÜRKİYE,2015

PROJE DETAYLARI PROJE GÖRSELLERİ TANITIM VİDEOSU

Proje Hakkında

 • Yer: Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi
 • İşveren: Odunpazarı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Proje Yılı: 2015
 • Alan Büyüklüğü: 64 ha
 • Bina Sayısı: 1292
 • Mevcut İnşaat Alanı: 270017,49 m²
 • Proje Durumu: Tamamlandı
PROJE GÖRSELLERİ

Proje Aşamaları

1. AŞAMA

 • Halihazır Haritanın Hazırlanması

2.AŞAMA

 • İmar Planına Esas Jeolojik-Jcotcknik Etütlerin Hazırlanması

3.AŞAMA

 • Mevcut Durum Analizi (Analiz-Sentez / Araştırma Raporu)

4.AŞAMA

 • Hak Sahipliği Tespiti Ve Gayrimenkul Değerleme

5.AŞAMA

 • Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Alanında bulunan Mülkiyet Verilerinin
 • Matematiksel bir Model İçerisinde Kurgulanması, Mali Analizlerin Yapılması ve Finansal Programının Oluşturulması

6.AŞAMA

 • 1/1000 Ölçekli Vaziyet Planı ve Kentsel Tasarım Projelerinin Tasarlanması

7.AŞAMA

 • Mimari Avan ve Kesin Projelerin Hazırlanması

8.AŞAMA

 • Kentsel ve Mimari Tasarımlara İlişkin Görselleştirme Çalışmalarının Yapılması

9.AŞAMA

 • Proje Yatırım Fizibilitesinin Hazırlanması

10.AŞAMA

 • Karar Verme ve Organizasyon Toplantılarının Yapılması, Proje Alanındaki Hak Sahiplerine Projenin Tanıtılması, Anlatılması, Muvafakat Senedinin İmzalatılması ve Uzlaşmayan Hak Sahipleri Hakkında Uzlaşmama Tutanağının Hazırlanması

11.AŞAMA

 • İmar Planlarının Hazırlanması