Erenler
Kentsel Dönüşüm Projesi
Sakarya,TÜRKİYE,2013

PROJE DETAYLARI PROJE GÖRSELLERİ

Proje Hakkında

 • Yer: Sakarya İli Erenler İlçesi
 • İşveren: Sakarya Erenler Belediyesi
 • Proje Yılı: 2013
 • Alan Büyüklüğü: 49 ha
 • Bina Sayısı:
 • Mevcut İnşaat Alanı:
 • Proje Durumu: Tamamlandı
PROJE GÖRSELLERİ

Proje Aşamaları

1.AŞAMA

 • Halihazır Harita Üretilmesi
 • İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması

2.AŞAMA

 • Mevcut Durum Analizi
 • Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme
 • Teknik Raporun Hazırlanması (Alana İlişkin Stratejiler ve Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi)

3.AŞAMA

 • Eylem Planının Oluşturulması
 • İmar Planı Taslaklarının ve Kentsel Tasarım ve Mimari Projenin Hazırlanması

4.AŞAMA

 • Hak Sahipliliği Uzlaşma Süreci, Tüm verilerin ve Sürecin Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamına Aktarılması