Ceyhan
Kentsel Dönüşüm Projesi
Adana,TÜRKİYE,2015

PROJE DETAYLARI PROJE GÖRSELLERİ

Proje Hakkında

 • Yer: Adana İli Ceyhan İlçesi
 • İşveren: Ceyhan Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü
 • Proje Yılı: 2015
 • Alan Büyüklüğü: 19,5 ha
 • Bina Sayısı: 449
 • Mevcut İnşaat Alanı: 100112,34 m²
 • Proje Durumu: Tamamlandı
PROJE GÖRSELLERİ

Proje Aşamaları

1. AŞAMA

 • Mevcut Durum Analizi Yapılması
 • Hak sahipliliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme Raporlarının Hazırlanması;
 • Alana İlişkin Sosyo-Ekonomik ve Mekansal Analizlerin Yapılması

2. AŞAMA

 • 1/1000 ve 1/500 Ölçekli Vaziyet Planı ve Kentsel Tasarım Projelerinin Tasarlanması;
 • Mimari Avan ve Kesin Projelerin Hazırlanması,
 • Projenin En Doğru Şekilde Tanıtılması Amacı ile Kentsel ve Mimari Tasarıma İlişkin Gerekli Görselleştirme İşlerinin Yapılması
 • Riskli Alanında bulunan Mülkiyet Verilerinin Matematiksel bir Model İçerisinde Kurgulanması, Mali Analizlerin Yapılması ve Finansal Programının Oluşturulması
 • Proje Yatırım Fizibilitesinin Hazırlanması

3. AŞAMA

 • Hak Sahipleri İle Uzlaşma Görüşmelerinin Yapılması