Yayınlama tarihi:

Odunpazarı Belediyesi – Sanayi Çarşısında Önemli Gelişme

Sanayi Çarşısında önemli gelişme

Odunpazarı Belediye Meclisi 2015 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısı 17’nci birleşim 1’inci oturumu Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis gündem maddelerinin görüşülmesinden önce konuşma yapan Başkan Kurt, “Büyükşehir Belediye Meclisinde Sanayi Çarşıyla ilgili kentsel dönüşüm uygulama kararı alınmıştır. Büyükşehir Belediye Meclisi 15 Ocak 2013 tarihinde Küçük Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanında iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Belediye kanununun 73’üncü maddesine göre 1/5000 ve 1/1000’lik planları ve diğer işlemleri yapmak üzere Odunpazarı Belediye Başkanlığını yetkilendirmiştir. Verilen yetkiye dayalı olarak, 21 Ağustos 2015 tarihinde yapmış olduğumuz ihale ile BNR Kentsel Dönüşüm Plan Proje Müşavirlik Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited şirketine ihale edilmiştir. Bu ihale kesinleşmiştir ve protokoller imzalanmıştır. Şirket şu anda alana ilişkin hali hazır çalışmalarını tamamlamıştır. Jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmalarını başlatmıştır. Yine müşavir firma 9 Eylül 2015 tarihinde anket çalışmalarına başlamış ve Ekim ayına kadar bu çalışmayı tamamlamayı hedeflemektedir. Umuyorum Kasım ayında Büyükşehir Belediye Meclisinde 1/5000’lik planları tartışıyor olabiliriz. İnşallah doğru bir seyir işlerse yılbaşı civarında Odunpazarı Belediyesi’nde 1/1000’lik planları tartışıyor oluruz” dedi.
Odunpazarı Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda 11 madde görüşüldü.

1’inci BAŞKAN VEKİLİ ÖNDER TUNA

11 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde, milletvekili aday adayı olmak için Meclis üyeliğinden istifa eden aynı zamanda Meclis 1’inci Başkan Vekili olan Erdal Caferoğlu’nun yerine Meclis üyeleri arasından 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereğince, Meclis 1’inci Başkan Vekilliği seçimi yapıldı. Yapılan seçimin ardından CHP grubundan Önder Tuna, Meclis 1’inci Başkan Vekili